Spolupracujeme

"Velkých cílů je možné dosáhnout jedině, když se spojí mnoho lidí dohromady." 

John C. Maxwell

 

Děkujeme

Všem, kteří darovali ceny do benefiční tomboly na Veggie Parade 2018, stejně tak všem, kteří si zakoupili losy :)

Vegan spotr clubu za podporu ve formě benefičních akcí a brigád na statku.