Na statku nemnožíme

Sice je krásné mít okolo sebe mláďátka všech druhů, ale každé volné místo využíváme pro zvířata v nouzi.

 

Zvířata na statku nejsou nijak využívána ku prospěchu člověka.

Slepičí vejce slouží jim samým jako zdroj vápníku, pokud jich bude nadbytek, poslouží ostatním všežravým zvířatům. Mléko slouží jako potrava pro mláďata či pro všežravá zvířata.

 

Živočišné produkty v žádném případě neprodáváme.

Zvířata na statku nejsou nikdy prodávána dalším lidem. Některá zvířata u nás budou pouze v dočasné péči, ta pak bude možné adoptovat po sepsání adopční smlouvy.

 

Z lásky a úcty k zachráněným zvířatům se na celém pozemku statku nekonzumují žádné živočišné produkty.

 

Nepřijímáme dary od firem přímo se podílejících na utrpení zvířat!

 

 

Vystupujeme proti všem formám útlaku - nadřazenosti rasové, druhové i pohlavní.