Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží a záruka

Na veškeré zboží je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Na některé komponenty se vztahují speciální záruční podmínky, které jsou pro tento případ uvedeny u popisu zboží na našich webových stránkách. Podmínky délky záruky jsou také uvedeny na dokladu o prodeji.
Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn u naší firmy nebo u výhradního zastoupení výrobce v ČR.
Na žádost kupujícího vystavíme písemnou formou záruční list dle § 620/3 OZ. Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v našem online obchodě, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi. 

II. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace. 
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží. 
 4. Vada, která vznikla neodbornou montáží dle § 623 nemůže být uznána. 
 5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno u osoby uvedené na dokladu o prodeji nebo na email: info@zivotbezkrutosti.cz 
 6. Odpovědnost prodávajícího nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím. 

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

 1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu  
 2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě uvedené v bodě III. Odst. 1, má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. 
 3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu  
 4. V případě neoprávněné nebo neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi. 
 5. Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem 
 6. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech. 
 7. Kupující je povinen informovat prodávajícího na email info@zivotbezkrutosti.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího.

Zboží

Obrázky u zboží jsou pouze ilustrační - rozhodující je název produktu! U zboží, které je v akci nebo ve výprodeji je stav platný do vyprodání zásob nebo do odvolání. Stav skladu/dostupnost je pouze informativní a nemusí odpovídat skutečnosti.

Provozovatel, sídlo

Život bez krutosti, z.s.

Sídlo spolku: Hálkova 786, 27801 Kralupy nad Vltavou

Sídlo azylu Život bez krutosti na statku: Třebihošť u Dvora Králové

IČO: 05232597